9.07.2012

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ Ν. Ε. ΣΑΜΟΥ: Ανακοίνωση σχετικά με την πώληση του αεροδρομίου κ...

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ Ν. Ε. ΣΑΜΟΥ: Ανακοίνωση σχετικά με την πώληση του αεροδρομίου κ...: Συντονιστική Επιτροπή Σάμου- Γραφείο Τύπου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 6-9-2012 Το αεροδρόμιο της Σάμου μαζί με άλλα 13 περιφερειακά αε...

Δεν υπάρχουν σχόλια: