5.18.2013

Η Θεολογία Μεσοπέλαγα: Τερέζα Φορκάδες: Η επανάσταση ξεκινά από μία μοναχ...

Η Θεολογία Μεσοπέλαγα: Τερέζα Φορκάδες: Η επανάσταση ξεκινά από μία μοναχ...: Από μια μοναχή του τάγματος των Βενεδικτίνων, θα περίμενε κανείς σίγουρα μια πιο συντηρητική στάση. Όμως, η Τερέζα Φορκάδες με την δρ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: